De belangrijkste verantwoordelijkheid van een leider

Waarom het faciliteren van veiligheid de nummer 1 prioriteit is van een leider

Leiderschap en veiligheid

Veiligheid is de eerste levensbehoefte in de piramide van Maslow. Wanneer een mens zich veilig voelt ontstaat er ruimte voor spel. Wanneer je als leider veiligheid faciliteert willen anderen graag bij je blijven. Veiligheid is een aantrekkingskracht.

Wanneer een mens zich onveilig voel zal hij vechten vluchten of verstijven. Onderstaande flow chart laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Wanneer een ander tegen je vecht, van je vlucht of zich verstopt dan weet je dat je er niet in geslaagd bent veiligheid te bieden.

broken image

1-4 Bewust en onderbewust stellen we onszelf elke seconde van de dag de vraag of we veilig zijn. Op die vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Ja en nee. Als het antwoord ja is dan spelen we. Kinderen die zich veilig voelen gaan spelen. Dieren die zich veilig voelen gaan spelen. En zelfs volwassen die zich veilig voelen gaan spelen. Dit sport, muziek of dans zijn. Alles dat je voor je plezier doet is spel. Als spel geen plezier meer oplevert noemen wij het geen spel.

Spel vergroot veiligheid

5 Spel draagt bij aan meer veiligheid. Door te spelen oefen je. Je bouwt aan je vaardigheden. Hoe meer vaardigheden des te minder gevaar. Spel verhoogt het lerend vermogen, creativiteit en innovatie. Samenspel geeft een verbinding, een thuisgevoel. Met samenspel kom je verder dan alleen. Samenspel geeft je de mogelijkheid de talenten van een ander in te zetten.

6-9 Als een mens zich onveilig oftewel bedreigd voelt stelt hij zich de vraag of hij van het gevaar kan winnen. Het antwoord op die vraag kan ja en nee zijn. Als het antwoord ja is kiest de persoon voor vechten.

Bij vechten heb je vertrouwen in je vuisten

10-11 Wanneer je het gevecht wint dan draagt dat bij aan een hoger zelfvertrouwen. In een gelijke situatie zal je de volgende keer weer voor vechten kiezen. Winnen van vechten leidt dus tot meer vechten. Het winnen van het gevecht geeft op de korte termijn een gevoel van veiligheid. Op de lange termijn draagt het bij aan een gevoel van onveiligheid. Door te vechten vind je namelijk bewijs dat het gevaar reel was.

12 Wanneer je een gevecht verliest dan draagt dat bij aan een daling in het zelfvertrouwen. Daardoor zal je in een gelijke situatie eerder nee antwoorden op de ben ik sterker vraag.

13-16 Als het antwoord nee is stelt een mens zich de volgende vraag: Kan ik weg? Op deze vraag zijn weer twee antwoorden mogelijk ja en nee. Als het antwoord ja is zal je kiezen voor vluchten.

Bij vluchten heb je vertrouwen in je benen

17-18 Een succesvolle vlucht draagt bij aan zelfvertrouwen voor vluchten. In gelijk situaties zal je de volgende keer weer voor vluchten kiezen. Succesvolle vlucht leidt niet tot vechten en niet tot spel.

18 Een gefaalde vlucht doet het zelfvertrouwen in benen verliezen. In een gelijke situatie zal je geloven dat je niet kunt vluchten.

19 en 20 Wanneer je gelooft dat je niet kan vluchten blijft er nog 1 strategie over: verstijven. Aan de grond genageld. Freeze mode. Het is een reactie om niet gezien te worden door het gevaar. In de hoop het te overleven. Een burn-out is ook een vorm van verstijven.

Bij verstijven heb je geen vertrouwen in je vuisten en in je benen

21 Succesvol verstijven leidt tot alleen maar meer verstijven. Het zal nooit leiden tot vluchten, vechten of spel.

Bij bedreiging vechten, vluchten en verstijven we.

Iemand die zie bedreigd voelt vecht, vlucht of verstijft.

Door te voorkomen dat iemand zich bedreigd voelt voorkom je dat iemand vecht vlucht of verstijft. Door veiligheid te bieden stimuleer je samenwerking

22 Versterken zelfvertrouwen

Als je zelfvertrouwen groot genoeg is zie je niets meer als een bedreiging. Elk probleem wordt dan een uitdaging om nog sterker te worden

23 Verkleinen van het gevaar

Het gevaar kan je verkleinen door er naar toe te gaan. Door er naar toe te gaan zal je altijd zien dat het niet zo gevaarlijk was als je dacht dat het was.

24 Verkleinen van de zelf

Als er geen ik meer is kan er ook niets zijn dat je ik bedreigt. Het oplossen van het ik is de spirituele weg.

The Play Potential versterkt zelfvertrouwen, verkleint het gevaar en kiest voor de spirituele weg.