Conflicten op het werk als symptoom van gevaarlijk leiderschap

Gevaarlijk leiderschap als bron voor conflicten

Wanneer er gevaar wordt waargenomen in de werkomgeving dan is het aan de leider het gevaar te verwijderen. Indien de leider daar niet in slaagt proberen mensen zelf veiligheid te creëren. Overal waar conflicten zijn is gevaar en dus een leiderschapscrisis.

Hoe herken je tijdig een conflict in de werkomgeving?

In de aanloop naar een conflict proberen mensen hun eigen positie te versterken. Dit doen ze door bijvoorbeeld:

  • groepsvorming
  • selectieve verspreiding van kennis
  • claimen van goede resultaten

In de aanloop naar een conflict proberen mensen de positie van de ander te verzwakken. Dit doen ze door bijvoorbeeld:

  • het zaaien van verdeeldheid
  • klagen, roddelen en zwartmaken
  • het blamen van slechte resultaten

Als een leider geen veiligheid faciliteert is hij grote delen van zijn tijd bezig met conflictmanagement: het blussen van brandjes. Dan speelt hij de rol van bemiddelaar, politie agent of rechter.

Elk conflict is verlies

Met conflict in de werkomgeving gaan er enorme hoeveelheden tijd, geld en energie verloren. Daar komt bij dat een verloren conflict vrijwel altijd leidt tot vertrek van talent, disengement en burn-out. Wanneer er bij een concurrent minder of geen conflicten zijn hebben zij een groot voordeel.

Waar twee honden vechten om een been gaat een derde er mee heen

Hoe ontstaat een conflict?

Om conflicten te voorkomen moet je weten waarom een conflict ontstaat. Conflict is een net woord voor gevecht. Mensen kiezen voor vechten als er een gevaar is. En als zij denken van het gevaar te kunnen winnen. Onderstaande flow chart geeft aan waar conflict zich bevind ten opzichte van spel

broken image

Veiligheid als oplossing voor conflict.

Wanneer er geen gevaar is is er ook geen noodzaak voor conflict. Veiligheid is de enige duurzame oplossing voor conflict. Door het gevaar weg te halen open je de deuren naar spel. Spel brengt autonomie, purpose vertrouwen, hogere productiviteit en creativiteit employee engagement gaat omhoog en talent wil graag blijven. Alsof dat nog niet genoeg is dalen de kosten van conflict, burn-out en ziekteverzuim. Met veiligheid en spel krijg je een topteam en een top leider. The Play Potential helpt leiders beter veiligheid faciliteren zodat zij en hun werkomgeving the play potential kunnen benutten.